Ónde está a información?

Non hai dúbida -poderiamos respostar- por todas partes. Esta podería ser a resposta inmediata, quizáis a causa da facilidade con que a Rede permite o acceso a unha cantidade inabranguible de ligazóns como resultado da nosa procura nun navegador calqueira.
Non embargantes, a pouco que reflexionemos, xurden diversas cuestións que analizaremos brevemente, coa finalidade de botar algo de luz sobre o cada vez máis complexo mundo da procura da información, e dende a perspectiva educacional.
Para elo, cómpre partir da base de que o acceso á información é un dereito fundamental recoñecido polas Nacións Unidas, daí a súa importancia para a aprendizaxe das persoas.
Efectivamente, a maior parte da información dispoñible provén xa a día de hoxe da Rede, aínda que para ter a seguridade de que aquela sexa veraz, deberemos adoptar certas medidas en cada procura.
A primeira e máis inmediata (sen considerar a ciberseguridade) podería ser prescindir dos resultados que os navegadores ofrecen nos primeiros lugares, xa que adoitan estar patrocinados.
A segunda levaríanos a comprobar qué persoas, entidades ou empresas sustentan as páxinas web das que pretendemos obrer información (o famoso ‘quén somos’).
En terceiro lugar sería preciso (unha vez atopada a información) contrastala accedendo a outras webs.
Estas tres medidas básicas serían un bó comenzo se pretendemos acadar un criterio independente.
Agora ben, se pretendemos formar ás próximas xeneracións co obxectivo de que o pensamento crítico sexa a chave da súa liberdade, deberemos dotalas de habilidades na procura e manexo de grandes cantidades de información, se ben ese obxectivo resulta máis doado para as xeneracións nacidas a partires do ano 2010, pola súa condición de ‘nativos dixitais’.

Polo tanto, o sistema educativo deberá adaptarse o antes posible ao dixital, fomentando ao mesmo tempo as Humanidades, xa que constitúen os alicerces dunha sociedade construida sobre valores éticos.

Bastaría un pequeno exemplo para ilustrar cómo o acceso á información constrastada pode permitir acadar pequenos/grandes obxectivos: se calqueira medio de comunicación informa sobre a desforestación en algún país lonxano, por mor da plantación masiva de palmeiras das que extraer o aceite de palma usado en alimentación, probablemente o impacto sobre nós será leve e transitorio. Sen embargo, coa información axeitada, poderiamos presionar como consumidores, evitando levar na nosa cesta da compra produtos elaborados con aquel ingrediente.

Unha vez máis, a educación como pedra angular dunha sociedade máis xusta.

Eiquí, algúns consellos máis precisos.


No hay duda -podríamos responder- por todas partes. Esta podría ser la respuesta inmediata, quizás a causa de la facilidad con que la Red permite el acceso a una cantidad inabarcable de enlaces como resultado de nuestra búsqueda en un navegador cualquiera.
Sin embargo, a poco que reflexionemos, surgen diversas cuestiones que analizaremos brevemente, con la finalidad de arrojar algo de luz sobre el cada vez más complejo mundo de la búsqueda de la información, y desde la perspectiva educacional.
Para ello, es necesario partir de la base de que el acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas, de ahí su importancia para el aprendizaje de las personas.
Efectivamente, la mayor parte de la información disponible proviene ya a día de hoy de la Red, aunque para tener la seguridad de que aquella sea veraz, deberemos adoptar ciertas medidas en cada búsqueda.
La primera y más inmediata (sin considerar la ciberseguridad) podría ser prescindir de los resultados que los navegadores ofrecen en los primeros lugares, ya que suelen estar patrocinados.
La segunda nos llevaría a comprobar qué personas, entidades o empresas sustentan las páginas web de las que pretendemos obtener información (el famoso ‘quienes somos’).
En tercer lugar sería preciso (una vez encontrada la información) contrastarla accediendo a otras webs.
Estas tres medidas básicas serían un buen comienzo si pretendemos alcanzar un criterio independiente.
Ahora bien, se pretendemos formar a las próximas generaciones con el objetivo de que el pensamiento crítico sea la llave de su libertad, deberemos dotarlas de habilidades en la búsqueda y manejo de grandes cantidades de información, si bien ese objetivo resulta más fácil para las generaciones nacidas a partir del año 2010 por su condición de ‘nativos digitales’.

Por lo tanto, el sistema educativo deberá adaptarse el antes posible al digital, fomentando al mismo tiempo las Humanidades, ya que constituyen los pilares de una sociedad construida sobre valores éticos.

Bastaría un pequeño ejemplo para ilustrar cómo el acceso a información constrastada puede permitir conseguir pequeños/grandes objetivos: si cualquier medio de comunicación informa sobre la desforestación en algún país lejano, causada por la plantación masiva de palmeras de las que extraer el aceite de palma usado en alimentación, probablemente el impacto sobre nosotros será leve y transitorio; sin embargo, con la información idónea, podríamos presionar como consumidores, evitando llevar en nuestra cesta de la compra productos elaborados con aquel ingrediente.

Una vez más, la educación como piedra angular de una sociedad más justa.

Aquí, algunos consejos más precisos.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog en WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: