Tecnopatías?

Anos despóis da irrupción da tecnoloxía dos teléfonos móbiles, tabletas, etc., quizáis xa non resulta chamativo o feito de que a maioría da poboación máis nova adique unha boa parte do seu tempo a comunicarse cos demáis a distancia. Fanno empregando trebellos electrónicos dos que os adultos en moitos casos coñecen pouco; un espazo que incluso descoñecen ou ignoran.

Deste punto de partida xurden diversos debates que poderían conducir á divulgación dun bó uso da tecnoloxía ao noso dispor, e de xeito especial na educación.

Así, falariamos dun aspecto fundamental no relativo ao devandito campo que amosa con claridade por que a xuventude xa non precisa axuda na súa evolución tecnolóxica: o desapego dos adultos arriba indicado, tanto por parte da familia, como dos educadores supón un obstáculo -que non un impedimento- xa que os dous constitúen os piares principais da educación dos menores (fogar e aula).

Asimesmo, poderiamos considerar excesivo o tempo adicado polos xóvenes, tendo en conta que son horas -na maioría dos casos- nas que predomina a comunicación e o entretemento, sobre un uso educativo que podería aportar ferramentas de aprendizaxe. Cabería sinalar eiquí (como no parágrafo anterior) o descoñecemento dos pais sobre os contidos da rede a que os seus fillos acceden?.

Dende o punto de vista material, ábrese outra fiestra interesante no relativo ao dano medioambiental e á saúde: a maioría dos aparatos electrónicos son fabricados en países orientais. Mais cando eses inxenios xa non sirven ou, simplemente, deixan de resultar atractivos, coñecemos perfectamente o seu destino fóra de Europa en lugares con limitada, laxa, ou ás veces inexistente lexislación sobre refugallos electrónicos. E o seu funcionamento depende dunha cada vez maior rede de antenas cubrindo paseniño o territorio, co aumento conseguinte da radiación sobre a poboación.

E seguro que poderiades engadir algún outro aspecto interesante.

Porén (non todo ían ser malas novas), dase o paradoxo de que -nos dous primeiros casos- será a tecnoloxía quen veña na axuda de pais e educadores, ofrecendo aplicacións facilitadoras da aprendizaxe en multitude de áreas educativas e de uso directo nas aulas. Oferta con trampa: quen educa aos pais e educadores no seu manexo?.

No derradeiro caso, o planteamento podería solventarse, por exemplo, mediante a procura de información sobre os efectos das radiacións de orixe electrónico nas persoas, e sobre a tan traída e levada ‘obsolescencia programada’.

En fin, a nosa intención é motivar a vosa curiosidade para que sirva de achegamento aos vosos fillos buscando puntos de encontro na tecnoloxía; comprobaredes que aínda temos moito que aprender. Daí a importancia de reflexionar e  debatir…


Años después de la irrupción de la tecnología de los teléfonos móviles, tabletas, etc., quizás ya no resulta llamativo el hecho de que la mayoría de la población más joven dedique una buena parte de su tiempo a comunicarse con los demás a distancia. Lo hacen empleando cacharros electrónicos de los que los adultos en muchos casos no quieren saber nada; un espacio que incluso desconocen o ignoran.

De este punto de partida surgen diversos debates que podrían conducir a la divulgación de un buen uso de la tecnología a nuestra disposición, y de manera especial en la educación.

Así, hablaríamos de un aspecto fundamental en lo relativo al antedicho campo que muestra con claridad por qué la juventud ya no necesita ayuda en su evolución tecnológica: el desapego arriba indicado de los adultos, tanto por parte de la familia, como de los educadores supone un obstáculo -que no un impedimento- ya que los dos constituyen los pilares principales de la educación de los menores (hogar y aula).

Asimismo, podríamos considerar excesivo el tiempo dedicado por los jóvenes, teniendo en cuenta que son horas -en la mayoría de los casos- en las que predomina la comunicación y el entretenimiento sobre un uso educativo que podría aportar herramientas de aprendizaje. ¿Cabría señalar aquí (como en el párrafo anterior) el desconocimiento de los padres sobre los contenidos de la red a que sus hijos acceden?.

Desde el punto de vista material, se abre otra ventana interesante en lo relativo al daño medioambiental y la salud: la mayoría de los aparatos electrónicos son fabricados en países orientales. Pero cando esos ingenios ya no sirven o, simplemente, dejan de resultar atractivos, conocemos perfectamente su destino fuera de Europa en lugares con limitada, laxa, o a veces inexistente legislación sobre residuos electrónicos. Y su funcionamento depende de una cada vez mayor red de antenas cubriendo lentamente el territorio, con el aumento consiguiente de la radiación sobre la población.

Y seguro que podríais añadir algún otro aspecto interesante.

Sin embargo (no todo iban a ser malas noticias), se da la paradoja de que -en los dos primeros casos- será la tecnología quien acuda en ayuda de padres y educadores, ofreciendo aplicaciones facilitadoras del aprendizaje en multitud de áreas educativas y de uso directo en las aulas. Oferta con trampa: ¿quién educa a los padres y educadores en su manejo?.

En el último caso, el planteamiento podría solventarse, por ejemplo, mediante la búsqueda de información sobre los efectos de las radiaciones de origen electrónico en las personas, y sobre la tan traída y llevada ‘obsolescencia programada’.

En fin, nuestra intención es motivar vuestra curiosidad para que sirva de acercamiento a vuestros hijos buscando puntos de encuentro en la tecnología; comprobaréis que aún tenemos mucho que aprender. De ahí la importancia de reflexionar y  debatir…

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog en WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: